Záruka

Záruční doba

Výrobce poskytuje na motocykl (kromě baterie) záruku 2 roky (24 měsíců) od data předání, nebo od data první registrace motocyklu, podle toho, co nastane dříve.

Záruka na baterii

Výrobce poskytuje na baterii záruku 3 roky (36 měsíců)  nebo 50 000 km od data uvedení do provozu nebo od data potvrzení záručního listu, podle toho, co nastane dříve.

Záruční povinnosti výrobce

V záruční době Energica Motor ručí za to, že bude motocykl prostý vad materiálu nebo zpracování. Pokud se na motocyklu během záruční doby vyskytne vadná část, společnost Energica Motor ji zákazníkovi na vlastní náklady vymění. Pro vyměněnou část poté platí zbývající záruční doba platná pro celý motocykl.

Záruční podmínky

Záruka platí pro motocykl „správně používaný“ a za „normálních podmínek užívání“.

Význam pojmů v souvislosti s těmito podmínkami:

  • Správným použitím“ se rozumí používání motocyklu podle předepsaného způsobu pro jezdce a spolujezdce s příslušným bezpečnostním vybavením, jak je uvedeno v Příručce pro používání a údržbu a podle místních právních předpisů,
  • Normální podmínky užívání“ znamenají, že motocykl podléhá pravidelným servisním zásahům uvedeným v tabulce plánované údržby uvedené v Příručce pro používání a údržbu.

Další záruční podmínky

Motocykl se nesmí používat k závodům a jiným sportovním účelům jakéhokoliv typu.
Motocykl se nesmí používat ke komerčním účelům (například k pronajímání).
Motocykl se bude používat řádně, udržovat v dobrém provozuschopném stavu a bude se pravidelně provádět jeho údržba a zkoušení.

Úplné znění záručních podmínek naleznete v záručním listu, který je součástí průvodní dokumentace motocyklu.